Lots de premis per participants

Els lots dels premis es repartiran entre els guanyadors directes per haver completat tot el recorregut a través del passaport i hagin degustat totes les tapes especialitat i la resta de lots, serà sortejat entre tots els participants.
El sorteig dels premis tindrà lloc a finals de maig, en cas de no recollir el premi abans de 7 dies hàbils, es procedirà a fer un sorteig per entregar el lot. 
Els empleats de l’establiment han de fer respectar el decret de Govern del 16-06-2004 referent al reglament que regula determinats aspectes de la venda, consum de begudes alcohòliques i horaris.
 
Els menors de 18 anys no podran participar al sorteig de la Ruta de la Tapa tal i com consta a la llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar i en el Reglament regulador de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries de forma presencial i no permanent, de 16 de setembre del 2015.